Hotline: 0986.652.530

Facebook Google + Youtube

Video

Nhiệt - ẩm kế dùng để theo dõi, giám sát nhiệt độ và độ ẩm của môi trường (trong phòng hay ngoài trời).


Nhiệt - ẩm kế chỉ thị kim Nhiệt - ẩm kế điện tử
Share |
 
Quảng cáo

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DTH
Số tài khoản: 20 399 6369
Mở tại: Ngân hàng ACB - Chi nhánh An Sương